Sobota 15 czerwiec 2024

Pomyślnie zakończyły się prace nad montażem dwóch największych suwnic mostowych na Verkhnetagilskiej państwowej rejonowej elektrowni cieplnej.

2015-10-21

Z sukcesem zakończono prace montażowe i z powodzeniem uruchomiono dwie największe suwnice mostowe na Górnotagilskiej państwowej rejonowej elektrociepłowni, dostarczone przez firmę Optim-Crane.
Suwnice o udźwigu 200 i 130 ton pozytywnie przeszły testy i są gotowe do wykonywania swojego zadania - prac instalacyjnych głównego osprzętu stacji.
Na placu budowy nowego bloku energetycznego o mocy 420 mW Verkhnetagilskiej elektrowni trwa aktywna faza prac instalacyjnych.
Zainstalowano już turbinę gazową i generator.
Firma Optim-Crane, jako producent, miała zaszczyt uczestniczyć w projekcie budowlanym o znaczeniu federalnym -  Parogazowy blok energetyczny Verkhnetagilskiej państwowej rejonowej elektrowni cieplnej. 
Wyniki naszej pracy, a także trud budowniczych bloku energetycznego są już widoczne.
Efekt oceńcie sami!