Poniedziałek 22 lipiec 2024

PolandArabiya 2016

2015-12-04

8 grudnia 2015 roku firma Optim-Crane weźmie udział w spotkaniu inaugurującym program PolandArabiya 2016.
Honorowym gościem spotkania będzie J.E. Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce, który przedstawi ofertę swojego kraju dla zagranicznych inwestorów oraz sektory gospodarki szczególnie 
otwarte na współpracę i rozwój wymiany handlowej z Polską. Uczestnicy będą mieli sposobność zadawania pytań na tematy związane z działalnością gospodarczą w Algierii Panu Cherif\'owi KHALI, pierwszemu Radcy Ambasady. W spotkaniu udział weźmie również przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pani Danuta Sojka-Andrzejewska z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej, która omówi działania podjęte przez rządy naszych krajów w sferze gospodarczej. 
www.polandarabiya.pl